اسکی کمز (skicams)

رایگان
خارجی
8/10

محبوبیت

217ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

پایگاه داده / رابط برنامه نویسی کاربردی وبکم‌ ایتالیایی اسکی

اطلاعات بیش‌تر در: http://skicams.it/api (ایتالیایی)

توسعه دهنده : مک واید
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/makevoid-skicams --header 'host:apieco-makevoid-skicams.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-makevoid-skicams.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

متد / نام پایانه