اُپن لود (Openload)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
8/10

محبوبیت

430ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

جهت بار گذاری، اشتراک و ویرایش فایل ها به API اشتراک فایل Openload متصل شوید. فراخوانی API را در مرور گر خود تست کرده و نمونه کد را وارد برنامه کاربردی خود نمائید.

 

دامنه: openload.co

اسناد: نام کاربری، گذر واژه

چگونه به مجوزها دسترسی پیدا کنید:

وارد openloac.co شوید و اگر عضو نیستید ثبت نام کنید.

می توانید اسناد مربوطه را در پنل کاربری بخش تنظیمات کاربر بیابید.

توسعه دهنده : ایگور زاکوتینسکی
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Openload/checkFileStatus --header 'host:apieco-Openload.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'login=(CREDENTIALS)(REQUIRED)API-Login' -d 'fileId=(STRING)(REQUIRED)File-ID' -d 'key=(CREDENTIALS)(REQUIRED)API-Key / API-Password'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Openload.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
login
fileId
key