ترانلد دامپ ( TronaldDump )

رایگان
دسته بندی:
خارجی
9/10

محبوبیت

624ms

تاخیر

97%

نرخ موفقیت

توسعه دهنده : matchilling
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url httpss://api.apieco.ir/TronaldDump/(STRING)(REQUIRED) --header 'host:apieco-TronaldDump.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-TronaldDump.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Optional Parameters:
id

متد / نام پایانه