تلگرام (Telegram)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
7/10

محبوبیت

211ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

API Bot یک رابط مبتنی بر HTTP است که برای توسعه دهندگان متخصص و مشتاق به ساخت رباتها برای Telegram ایجاد شده است.

دامنه: telegram.org

اعتبار: طرح و نشانه

 

چگونه اعتبار به دست بیاوریم؟

از ربات BotFather استفاده نموده و مراحل ارائه شده را دنبال کنید

برنامه تلگرام بایستی روی دستگاه اندروید یا آی او اس نصب شده باشد.

توسعه دهنده : دیما شروکوف
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Telegram/editMessageCaption --header 'host:apieco-Telegram.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'token=(CREDENTIALS)(REQUIRED)Required: Authentication token.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Telegram.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
token

Optional Parameters:
replyMarkup
inlineMessageId
chatId
messageId
caption