چاک نرس ( ChuckNorris )

رایگان
دسته بندی:
خارجی
9/10

محبوبیت

255ms

تاخیر

98%

نرخ موفقیت

توسعه دهنده : matchilling
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/ChuckNorris/jokes/random --header 'host:apieco-ChuckNorris.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-ChuckNorris.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Optional Parameters:
category

متد / نام پایانه