جی فی (Giphy)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
6/10

محبوبیت

271ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

موتور جستجوی تصاویر متحرک

دامنه: giphy.com

اعتبار: apiKey

چگونه اعتبار به دست بیاوریم؟

کلید عمومی بتا همه می توانند از Giphy API  استفاده کنند ما یک سیستم کلید عمومی ساده و تکی ایجاد کرده‌ایم

تا به هر کسی اجازه دهد این را امتحان کند. کلید API  برای تمام نقاط انتهایی مورد نیاز است.

کلید عمومی بتا به صورت “dc6zaTOxFJmzC” تعریف شده است.

لطفا از این کلید به هنگام توسعه اپلیکیشن خود استفاده کنید. در نظر داشته باشید که کلید عمومی صرفا منوط به  میزان ترافیک های محدود می باشد و لذا استفاده از این کلید را برای تولید برنامه های زنده توصیه نمیکنیم.

 

درخواست کلید تولید

به محض اینکه آماده استفاده از Giphy API برای تولید شدید، لطفا از وب سایت api.giphy.com/submit دیدن کنید تا درخواست کلید تولید API را بدهید. در بخش ارسال لطفا آماده ارائه موارد ذیل باشید:

نام برنامه به همراه توضیح مختصری از لینک های ذخیره سازی و صفحات وب

تاریخ کنونی راه اندازی برنامه و ویژگی هایی که با این API ادغام شده اند. به طور خلاصه، توضیح دهید که Giphy API  چگونه با اپلیکیشن شما                  ترکیب شده و یک اسکرین شات از پیاده سازی آن تهیه کنید.

 

همانطور که در قسمت پنجم قوانین خدمات ما آمده است، ما به همه برنامه هایی نیاز داریم که به صورت واضح، عبارت “Powered By Giphy” را نمایش میدهند. شما می توانید علائم رسمی و لوگوها را اینجا پیدا کنید.

توسعه دهنده : سرگ اوسیپچوک
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Giphy/getGif --header 'host:apieco-Giphy.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'gifId=(STRING)(REQUIRED)the GIF ID' -d 'apiKey=(CREDENTIALS)(REQUIRED)The access_token obtained from Giphy.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Giphy.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
gifId
apiKey