داک داک گو زیرو کلیک (DuckDuckGo Zero-Click info)

رایگان
دسته بندی:
خارجی
8/10

محبوبیت

63ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

اطلاعات زیرو کلیک داک‌داک‌گو شامل خلاصه‌ی مباحث، دسته بندی‌ها، ابهامزدایی، سایت‌های رسمی، راهنمایی به !bang، تعریف‌ها و موارد بیش‌تر دیگری است. می‌توانید از این رابط برنامه نویسی کاربردی برای چیزهای زیادی استفاده کنید. به عنوان مثال برای تعریف کردن افراد، اماکن، اشیاء، لغات و مفاهیم. این سرویس لینک مستقیمی به سرویس‌های دیگر را فراهم می‌کند (از طریق ترکیب !bang)، مباحث مرتبط را لیست می‌کند و سایت‌های رسمی را زمانی که در دسترس باشند ارائه می‌کند.

توسعه دهنده : داک داک گو
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/duckduckgo/?callback=process_duckduckgo&format=json&no_html=1&no_redirect=1&q={YOUR_SPECIFIED_SITE}&skip_disambig=1 --header 'host:apieco-duckduckgo.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-duckduckgo.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
q
format

Optional Parameters:
no_redirect
no_html
callback
skip_disambig

متد / نام پایانه