آمازون اس ای اس (AmazonSES)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

آمازون SES یک پلت فرم ایمیل است که راه آسان و مقرون به صرفه برای ارسال و دریافت ایمیل با استفاده از آدرس های ایمیل و دامنه های خود را فراهم می کند.

  • دامنه: AmazonSES
  • مجوزها: apiKey apiSecret

چطور اعتبارات را دریافت کنید :

1 – به کنسول آمازون بروید  :                                         https://aws.amazon.com/redshift/pricing/

2 – ورود یا حساب جدید ایجاد کنید

3 – در لیست کشویی خود از نام کاربری خود، “مجوز امنیت من” را انتخاب کنید

4 – در سمت چپ، گروه ها را انتخاب کرده و یک گروه جدید با سیاست های لازم ایجاد کنید

5 – کاربر جدید ایجاد و به گروه موجود اختصاص دهید

6 – پس از ایجاد کاربر شما مدارک را مشاهده خواهید کرد

توسعه دهنده : آندری بوگاتی

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/AmazonSES/cloneReceiptRuleSet --header 'host:apieco-AmazonSES.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'originalRuleSetName=(STRING)(REQUIRED)The name of the rule set to clone.' -d 'apiSecret=(CREDENTIALS)(REQUIRED)API secret obtained from Amazon.' -d 'apiKey=(CREDENTIALS)(REQUIRED)API key obtained from Amazon.' -d 'ruleSetName=(STRING)(REQUIRED)The name of the rule set to create. The name must: Contain only ASCII letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), periods (.), underscores (_), or dashes (-). Start and end with a letter or number. Contain less than 64 characters.' -d 'region=(STRING)(REQUIRED)Region.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-AmazonSES.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
originalRuleSetName
apiSecret
apiKey
ruleSetName
region

متد / نام پایانه

POST cloneReceiptRuleSet

POST createConfigurationSetEventDestination

POST createConfigurationSet

POST createReceiptFilter

POST createReceiptRule

POST createReceiptRuleSet

POST deleteConfigurationSetEventDestination

POST deleteConfigurationSet

POST deleteIdentity

POST deleteIdentityPolicy

POST deleteReceiptFilter

POST deleteReceiptRule

POST deleteReceiptRuleSet

POST describeActiveReceiptRuleSet

POST describeConfigurationSet

POST describeReceiptRule

POST describeReceiptRuleSet

POST getIdentityDkimAttributes

POST getIdentityMailFromDomainAttributes

POST getIdentityNotificationAttributes

POST getIdentityPolicies

POST getIdentityVerificationAttributes

POST getSendQuota

POST getSendStatistics

POST listConfigurationSets

POST listIdentities

POST listIdentityPolicies

POST listReceiptFilters

POST listReceiptRuleSets

POST putIdentityPolicy

POST reorderReceiptRuleSet

POST sendBounce

POST sendEmail

POST sendPlainEmail

POST sendRawEmail

POST setActiveReceiptRuleSet

POST setIdentityDkimEnabled

POST setIdentityFeedbackForwardingEnabled

POST setIdentityHeadersInNotificationsEnabled

POST setIdentityMailFromDomain

POST setIdentityNotificationTopic

POST setReceiptRulePosition

POST updateConfigurationSetEventDestination

POST updateReceiptRule

POST verifyDomainDkim

POST verifyDomainIdentity

POST verifyEmailIdentity

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort