وب سرویس

وب سرویس تشخیص الکل – Blood Alcohol API

رایگان
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس با گرفتن مشخصاتی مانند قد، وزن، سن، جنسیت، حجم نوشیدنی مصرف شده و درصد الکل آن، میزان الکل موجود در خون در لحظه مصرف را برمی‌گرداند. و این قابلیت را دارد که با گذشت زمان و با گرفتن مشخصات قبل به اضافه زمان سپری شده، میزان الکل خون را پس از این بازه زمانی محاسبه کند. همچنین با گرفتن سن، وزن، قد و جنیسیت میزان آب موجود در بدن شخص را به لیتر برمی‌گرداند.

کاربرد وب سرویس blood alcohol

در نرم افزارهای پزشکی
نرم افزارهای بهداشت و مراقبت
نرم افزارهای آموزشی
نرم افزارهای اطلاعات عمومی

توسعه دهنده : apitalk
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apieco.ir/apitalk/blood-alcohol-api/calculate_alcohol/

پارامترهای پایانه

Header parameters
apieco-key*
String
Form parameters
percent*
Integer
volume*
Integer