وب سرویس تبدیل شماره کارت به شبا فینوتک – Finnotech API

وب سرویس تبدیل شماره حساب به شبا فینوتک – Finnotech API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس تبدیل شماره حساب به شبا فینوتک – Finnotech API این امکان را فراهم میکند که در فضای آنلاین با استفاده از شماره حساب، شماره شبای خود را به دست آورید. این ای پی آی که توسط فینوتک ارائه شده است، برای اپ و سایت های بانکی و سرویس های مالی میتواند کاربردی باشد.

 

موارد پر کاربرد وب سرویس تبدیل شماره حساب به شبا فینوتک – Finnotech API

 

  • برای استفاده در اپلیکیشن های مالی
  • برای استفاده در سایت و اپ های بانکی
  • استفاده در سایت های استعلام
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech/account-number-converter/iban?trackId=&deposit=&bank="
--header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}Required Parameters:

deposit
bank

optional Parameters:

trackId

متد / نام پایانه