وب سرویس فینوتک – Finnotech API

وب سرویس نرخ روزانه ارز فینوتک – finnotech API

تجاری
دسته بندی: , ,
ایرانی
8/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس، اطلاعات نرخ انواع ارزهای معتبر جهانی را به صورت روزانه به کاربران ارائه می‌دهد. از طریق این سرویس میتوانید با ارسال بازه ی زمانی نرخ ارز را در آن بازه دریافت کنید. این سرویس قابلیت دریافت نرخ ارز برای تمامی ارز های معتبر را دارد.

کاربرد وب سرویس نرخ روزانه ارز

استفاده در اپلیکشین های کاربردی
استفاده در اپلیکشن های بانکی

استفاده از نرخ ارز روزانه در وب سایت

توسعه دهنده : فینوتک
    درخواست اتصال

آدرس پایانه


curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-daily-currency/forexValueDaily?currencyId=&from=&to=&trackId="

--header 'apiecokey:{YOUR_APIECO_KEY}

پارامترهای پایانه


Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}optional Parameters:

trackId
currencyId
from
to

متد / نام پایانه