مرور برچسب

اِی پی آی (API)

API (اِی پی آی)

API (اِی پی آی) چیست؟ API يا همان ای پی آی واژه ایست که تاکنون زیاد شنیده اید. اما مفهوم این واژه چیست و چه انواعی دارد؟ بهتر است بجای شروع با پرداختن به امکانات، ابتدا آن‌ها را بخوبی مورد تحلیل قرار داده، و چگونگی بوجود آمدن آن‌ها را…