آی ام جی فور می (IMG4Me – Text to Image Service)

رایگان
خارجی
9/10

محبوبیت

269ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

IMG4Me یک سرویس رایگان برای تبدیل متن به تصویر است. می‌توانید از این سرویس استفاده کنید تا مانع از کپی کردن آدرس ایمیل،

مقالات یا محتوای وبسایت خود توسط روبات‌ها جلوگیری کنید. در عین حال، می‌توانید از بروز خطاهای انکد کردن را حتی در صورتی که

متن شما دارای حروف غیر انگلیسی باشد، جلوگیری کنید.

توسعه دهنده : سی کن

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/img4me/'?fcolor=000000&bcolor=FFFFFF&font=trebuchet&size=12&type=png&text=Test+Me' --header 'host:apieco-img4me.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-img4me.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
text

Optional Parameters:
fcolor
bcolor
font
size
type

متد / نام پایانه

kurtköy escort