دیزر (Deezer Package)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
3/10

محبوبیت

322ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

رابط برنامه‌نویسی کاربردی ساده‌ی دیزر مجموعه‌ی خوبی از خدمات را برای ساختن اپلیکیشن‌های وبی که اجازه‌ی کشف کاتالوگ موسیقی دیزر را می‌دهند، فراهم می‌کند.

دامنه: deezer.com

مجوزها: appId, appSecret, code, accessToken

 

چگونه به مجوزها دسترسی پیدا کنید:

1- وارد حساب deezer.com شوید.

2- اپلیکیشن جدید را ثبت کنید.

3- در این نقطه کد را دریافت کنید:

https://dribbble.com/oauth/authorize

توسعه دهنده : ایگور زاکوتینسکی

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Deezer/addAlbumToFolder --header 'host:apieco-Deezer.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'folderId=(STRING)(REQUIRED)Folder id.' -d 'albumId=(STRING)(REQUIRED)The album id.' -d 'accessToken=(CREDENTIALS)(REQUIRED)Your access token.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Deezer.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
folderId
albumId
accessToken

متد / نام پایانه

POST addAlbumToFolder

POST addAlbumToUserLibrary

POST addArtistToUserFavorites

POST addCommentToAlbum

POST addCommentToArtist

POST addCommentToPlaylist

POST addNotificationsInUserFeed

POST addPlaylistToFolder

POST addPlaylistToUserFavorites

POST addPodcastToUserFavorites

POST addRadioToUserFavorites

POST addTrackToPlaylist

POST addTrackToUserFavorites

POST createFolder

POST createPlaylist

POST deleteFolder

POST deletePersonalTrack

POST deletePlaylist

POST followUser

POST getAccessToken

POST getAlbumComments

POST getAlbumFans

POST getAlbumTracks

POST getAlbumsRecommendations

POST getArtistAlbums

POST getArtistComments

POST getArtistFans

POST getArtistPlaylists

POST getArtistTop5Tracks

POST getArtistsForGenre

POST getArtistsRecommendations

POST getCountryNewReleases

POST getEditorsChoice

POST getEditorsChoiceAlbums

POST getPersonalRadioByGenre

POST getPlaylistComments

POST getPlaylistFans

POST getPlaylistTracks

POST getPlaylistsRecommendations

POST getRadioByGenre

POST getRadioFirst40Tracks

POST getRadiosForGenre

POST getRadiosRecommendations

POST getRelatedArtists

POST getTop5Radios

POST getTopAlbums

POST getTopArtists

POST getTopPlaylists

POST getTopTracks

POST getTracks

POST getTracksRecommendations

POST getUserFavoriteAlbums

POST getUserFavoriteArtists

POST getUserFavoriteTracks

POST getUserFlowTracks

POST getUserFolder

POST getUserFollowers

POST getUserFollowing

POST getUserOptions

POST getUserPermissions

POST getUserPersonnalSongs

POST getUserPlaylist

POST getUserRadios

POST getUserRecentlyPlayedTracks

POST getUserSearchHistory

POST markPlaylistAsSeen

POST orderTracksInPlaylist

POST ratePlaylist

POST removeAlbumFromFolder

POST removeAlbumFromUserLibrary

POST removeArtistFromUserFavorites

POST removeBookmarkOnEpisode

POST removeComment

POST removePlaylistFromFolder

POST removePlaylistFromUserFavorites

POST removePodcastFromUserFavorites

POST removeRadioFromUserFavorites

POST removeTrackFromUserFavorites

POST removeTracksFromPlaylist

POST renameFolder

POST searchAlbums

POST searchArtists

POST searchPlaylists

POST searchRadio

POST searchTracks

POST searchUsers

POST setBookmarkOnEpisode

POST unfollowUser

POST updatePersonalTrack

POST updatePlaylist

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort