دی ان دی چکر (DND Checker – India)

رایگان
خارجی
8/10

محبوبیت

881ms

تاخیر

42%

نرخ موفقیت

وضعیت دی‌ان‌دی (مزاحم نشوید) هر شماره موبایل معتبری در هند را پیش از ارسال پیغام اس‌ام‌اس با استفاده از پایگاه داده‌ی به روزی از NDNC ,NCCP ,TRAI ,DNC یا NCPR بررسی کنید.

توسعه دهنده : نوی

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/dnd --header 'host:apieco-dnd.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' --data-binary '{"mobile":"{A MOBILE NUMBER"}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-dnd.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
POST

متد / نام پایانه

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort