وب سرویس تشخیص سن age detector

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با داشتن تصاویر اشخاص میتوانید محدوده ی سنی افراد را بدست بیاورید !!!

این وب سرویس با استفاده از یادگیری عمیق میتواند تشخیص دهد که فرد مورد نظر در چه محدوده ی سنی قرار دارد.

مناسب برای

نرم افزار های دارای محدودیت سنی .

نرم افزار های هوشمند سازی مدیریت مشتریان برای تارگت گذاشتن روی رنج سنی مشتریان و آنالیز آنها.

 

توسعه دهنده : ApiTalk
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apieco.ir/apitalk/age-detector/image

پارامترهای پایانه

Header parameters
apieco-key*
Form parameters
file*

متد / نام پایانه