پروداکت هنت ای پی آی (ProductHuntAPI)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
2/10

محبوبیت

242ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

دریافت پست های ProducHunts کاربران و طبقه بندی ها

دامنه: producthunt.com

اسناد: clientId, clientSecret, redirectUri

 

چگونه مجوزها را به‌دست آوریم:

Header Parameters:
host:apieco-ProductHuntAPI.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
Required Parameters:

وارد وبسایت Producthunt شوید

به داشبورد API بروید.

یک برنامه جدید اضافه کنید

پس از ایجاد یک برنامه جدید، شناسه مشتری، رمز مشتری و URI تغییر مسیر را خواهید دید

برای تولید کد مجوز از getClientAccessToken استفاده کنید.

توسعه دهنده : دیما شیروکوف

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/ProductHuntAPI/generateShareableImage --header 'host:apieco-ProductHuntAPI.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'commentId=(STRING)(REQUIRED)The ID of the comment you want an image for.' -d 'accessToken=(STRING)(REQUIRED)The valid accessToken.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-ProductHuntAPI.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
commentId
accessToken

kurtköy escort