وب‌سرویس نمودار سه‌بعدی – Graph 3D Api

رایگان
دسته بندی: ,
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس با گرفتن مقدار سه متغیر Y ،X وZ یک نمودار سه‌بعدی برای شما رسم می‌کند. گفتنیست این سه مقدار در قالب سه لیست به سرویس وارد می‌شوند. یکی دیگر از کارایی‌های این سرویس رسم نمودار سینوسی در سه‌‌بعد می‌باشد.

کاربرد نمودار سه‌بعدی

  • آموزشی
  • سایت‌های مرجع ریاضی
  • ارائه‌ی نتیجه‌ی محاسبات
توسعه دهنده : Apitalk
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apieco.ir/apitalk/graph-3d/points-and-lines

پارامترهای پایانه

header params
apieco-key
{token}
formdata params
x
{list}
y
{list}
z
{list}

متد / نام پایانه