وب‌سرویس مسترینگ موزیک – AI Mastering Api

رایگان
دسته بندی: ,
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس کیفیت مسترینگ موزیک شما را با استفاده از هوش مصنوعی بالا می‌برد. مسترینگ یکی از حساس‌ترین و اساسی‌ترین مراحل تهیه‌ی موزیک است و برای انجام آن هزینه ی زیادی پرداخت می‌شود. این سرویس با استفاده از AI کیفیت موزیک را تا حد ممکن به کیفیت موزیک‌های اورجینال نزدیک می‌کند.

کاربرد وب‌سرویس مسترینگ موزیک

  • سایت‌های مرجع موزیک
  • سایت‌های دانلود و پخش موزیک
  • آموزش مبانی مسترینگ
توسعه دهنده : AI Mastering

آدرس پایانه

curl -X POST -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/aimastering/api/access_tokens"

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key

متد / نام پایانه

POST createAccessToken

GET listAmazonSubscriptions

POST createAudio

GET downloadAudio

GET downloadAudioByToken

GET getAudio

GET getAudioAnalysis

GET getAudioDownloadToken

GET listAudios

GET getConfig

GET searchExternal

POST createLibraryAudio

POST createLibraryAudioLike

DELETE deleteLibraryAudio

GET getLibraryAudio

GET getLibraryAudioAnalysis

GET listLibraryAudios

PUT updateLibraryAudio

PUT cancelMastering

POST createMastering

DELETE deleteMastering

PUT freeUnlockMastering

GET getMastering

PUT updateMastering

PUT reviewMastering

POST publishMastering

GET listMasterings

GET getMasteringUnlockProduct

POST createPayment

PUT executePayment

GET getPayment

GET listPayments

POST createSpSubscription

GET listPlans

GET getDefaultPaymentCustomer

GET listKpis

GET listAnonymizedMasterings

GET getGroupBuyStatistics

GET listSpSubscriptions

POST createSubscription

PUT cancelSubscriptionCancellation

PUT cancelSubscription

PUT notifyRegistration

GET getSelf

GET listSubscriptions

GET getSubscription

PUT updateSelf

POST sendInvitation

GET downloadVideo

GET downloadVideoByToken

GET getVideo

GET getVideoDownloadToken

GET listVideos

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort