وب سرویس بادپا

وب‌سرویس حمل‌ونقل بادپا – BadPa API

رایگان
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

بادپا شرکتی است که از سال 1374 خدماتی در راستای حمل‌ونقل خرده‌بار ارائه می‌دهد. با استفاده از این وب‌سرویس می‌توانید بادپا را تحت عنوان شریک حمل و نقل خود داشته باشید یا به‌صورتی موردی با این شرکت همکاری کنید.

کاربرد بادپا

  • فروشگاه اینترنتی
  • استارتاپ‌های مبتنی بر فروش
  • تحویل بار
توسعه دهنده : بادپا

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/badpa/api/courier/add_order"
--header 'apiecokey:{YOUR_APIECO_KEY} --header 'Authorization : {apikey}'
-d {
title:
string
description:
string
sender_name:
string
sender_cell_phone:
string
sender_phones:
[
string
]
src_address:
{
city:
string
district:
string
street:
string
no:
string
unit:
string
}
source_latitude:
number
source_longitude:
number
receiver_name:
string
receiver_phones:
[
string
]
receiver_cell_phone:
string
dest_address:
{
city:
string
district:
string
street:
string
no:
string
unit:
string
}
destination_latitude:
number
destination_longitude:
number
payment_type:
string
pay_in:
string
round_trip:
boolean
parcel_type:
string
parcel_value:
string
stop_time:
number
vehicle_type_id:
number
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}
Authorization : {apikey}


Required Parameters:

body(object)

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort