وب سرویس پیام رسان بله – Bale messenger API

وب سرویس پیام رسان بله – Bale messenger API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس پیام رسان بله – Bale messenger API

پیام رسان ایرانی «بله» با ارائه وب سرویس به توسعه دهندگان، امکان فراخوانی این سرویس پرکاربرد در دیگر اپ ها را فراهم نموده است. با استفاده از این ای پی آی میتوانید درگاهی به واسطه سرویس بله برای ارتباط و پیام رسانی را برای مخاطبانتان ایجاد کنید. جهت اسفاده از این وب سرویس بر روی دکمه اتصال کلیک نمایید.

 

موارد پر کاربرد استفاده از وب سرویس پیام رسان بله – Bale messenger API

 

  • استفاده در اپ های شبکه اجتماعی
  • استفاده در اپ های نیازمند اطلاع رسانی 

 

توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/bale/bot{token}/sendMessage"
--header 'host:host:api.apieco.ir/bale ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d '{"chat_id":1234, "text":"یک مثال برای ارسال کلید اینلاین", "reply_markup": {"inline_keyboard": [[{"text":"کلید اول", "callback_data": "محتوای ارسالی کلید اول"}
, {"text":"کلید دوم", "callback_data": "محتوای ارسالی کلید دوم"}]]} }'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/bale
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}


Required Parameters:
token
text

Optional Parameters:

chat_id
message_id
reply_markup