وب سرویس پیام رسان بله – Bale messenger API

وب سرویس پیام رسان بله – Bale messenger API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

«بله» پیامرسانی ایرانی و نوظهور است. وب‌سرویس «بله» جهت اتصال به این پیامرسان و استفاده از آن در صفحه‌ی وب‌سایت یا برنامه‌ی کاربردی شما طراحی شده است.

کاربرد وب‌سرویس بله

  • ارتباط با مشتری
  • پاسخگویی به سوالات
  • بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

 

توسعه دهنده :

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/bale/bot{token}/sendMessage"
--header 'host:host:api.apieco.ir/bale ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d '{"chat_id":1234, "text":"یک مثال برای ارسال کلید اینلاین", "reply_markup": {"inline_keyboard": [[{"text":"کلید اول", "callback_data": "محتوای ارسالی کلید اول"}
, {"text":"کلید دوم", "callback_data": "محتوای ارسالی کلید دوم"}]]} }'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/bale
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}


Required Parameters:
token
text

Optional Parameters:

chat_id
message_id
reply_markup

kurtköy escort
buca escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort