وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ - Cedarmap API

وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ (Cedarmap API)

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با استفاده از وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ – Cedarmap API می توانید بین نقطه مبدا و مقصد مسیریابی کرده و نقاط میانی برای توقف بین مسیر را تعیین کنید. تعداد نقاط میانی نامحدود است. با استفاده از API سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدار مپ میتوانید از قابلیت های این سرویس در اپلیکیشن خود استفاده کنید.

کاربردی ترین وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ (Cedarmap API)

  • استفاده از این API در اپلیکیشن های نیازمند به مسیریابی
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های نیازمند به توقف در مسیر
توسعه دهنده : Cedarmap

آدرس پایانه

http --form POST ""https://api.apieco.ir/cedarmaps/v1/token"
--header 'apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}' -H Api-Key : [apiKey]
-d client_id= client_secret=

پارامترهای پایانه

Header Parameters:

apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}
Api-Key : [apiKey]


Required Parameters:
client_id
client_secret

متد / نام پایانه

kurtköy escort
buca escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort