وب سرویس نقشه های استاتیک سیدارمپ - Cedarmap API

وب سرویس نقشه های استاتیک سیدارمپ – Cedarmap API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با استفاده از وب سرویس نقشه های استاتیک سیدارمپ – Cedarmap API می توانید تصویری از نقشه فارسی سیدارمپ را در صفحه وب یا اپلیکیشن خود قرار دهید بدون نیاز آنکه نیاز به فراخوانی کتابخانه خاصی داشته باشید. با استفاده از API این سرویس میتوانید در وب سایت یا اپلیکیشن خود از نقشه استاتیک استفاده کنید.

موارد پرکاربرد وب سرویس نقشه های استاتیک سیدارمپ – Cedarmap API

 

  • استفاده از این API در وبسایت های نیازمند به قراردادن موقعیت مکانی(شرکت ها،فروشگاه ها…)
  • استفاده از این API  در اپلیکیشن های نیازمند به قراردادن موقعیت مکانی(شرکت ها،فروشگاه ها…)
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

http --form POST ""https://api.apieco.ir/cedarmaps/v1/token"
--header 'host:host:api.apieco.ir/map-ir ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -H Api-Key : [apiKey]
-d client_id= client_secret=

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/map-ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
Api-Key : [apiKey]


Required Parameters:
client_id
client_secret