وب سرویس جستجو در معابر سیدارمپ - Cedarmap API

وب سرویس جستجو در معابر سیدارمپ – Cedarmap API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس جستجو در معابر سیدارمپ – Cedarmap API به کاربران امکان جستجو بین خیابانها، کوچه ها و محلات و به طور کلی تمام معابر شهر و مشاهده آن روی نقشه را می دهد.  از API سرویس جستجو در معابر سیدارمپ می‌توانید برای تعبیه این سرویس جستجو در نقشه در اپلیکیشن خود استفاده نمایید.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس جستجو در معابر سیدارمپ – Cedarmap API

 

  • استفاده از این API در اپلیکیشن های حمل و نقل نیازمند به جستجو موقعیت مکانی
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های Delivery نیازمند به جستجو موقعیت مکانی
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

متد / نام پایانه