وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس سیدارمپ - Cedarmap API

وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس سیدارمپ – Cedarmap API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

یک سرویس  منحصر به فرد که برای اکثر سرویس های مکان محور، کابردی است. نحوه کار این سرویس به این صورت است که با توجه به موقعیتی که کاربر در آن حضور داردT آدرس محاوره ای شناخته شده توسط انسان را تولید می کند. سیدارمپ با ارائه API امکان استفاده از سرویس را برای توسعه دهندگان محصولات نرم افزاری فراهم کرده است.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس سیدارمپ – Cedarmap API 

 

  • استفاده از وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس سیدارمپ – Cedarmap API در اپلیکیشن های حمل و نقل نیازمند به آدرس
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های Delivery نیازمند به آدرس
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های فروشگاهی نیازمند به ارسال محصول
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

متد / نام پایانه