وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس

وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس سیدارمپ (Cedarmap API)

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس یک api منحصر به فرد که برای اکثر سرویس های مکان محور، کاربردی است. نحوه کار این سرویس به این صورت است که با توجه به موقعیتی که کاربر در آن حضور دارد. آدرس محاوره ای شناخته شده توسط انسان را تولید می کند. سیدار مپ با ارائه API امکان استفاده از سرویس را برای توسعه دهندگان محصولات نرم افزاری فراهم کرده است.

کاربردهای وب سرویس تبدیل موقعیت جغرافیایی به آدرس سیدارمپ (Cedarmap API)

  • استفاده از وب سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس سیدارمپ اپلیکیشن های حمل و نقل نیازمند به آدرس
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های Delivery نیازمند به آدرس
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های فروشگاهی نیازمند به ارسال محصول

ارائه دهنده: Cedarmap API

توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir//v1/geocode/{index}/{point}.json
--header 'host:host:api.apieco.ir/map-ir ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -H Api-Key : [apiKey]
-d 'point(string)(point format is lat,lon)' 'index(string)(The only supported index is cedarmaps.streets)'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/map-ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
Api-Key : [apiKey]


Required Parameters:
index
point

متد / نام پایانه