DuckDuckGo

وب سرویس جستجو در وب – DuckDuckGo Api

رایگان
دسته بندی:
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

سرویسی متن باز با امکان جستجوی امن و رایگان در سراسر وب. هدف این سرویس، دادن حس اطمینان از جهت دنبال نشدن جستجوها از طرف شخص سوم می‌باشد. داک‌داک‌گو همچنین در کنار رایگان بودن خود هیچ تبلیغی را به کاربر نشان نمی‌دهد.

کاربرد

  • سایت‌های عمومی
  • سوپر اپلیکیشن‌ها
  • سایت‌های خبری
توسعه دهنده : duckduckgo

آدرس پایانه

curl -X GET -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/duckduckgo/search?q=&no_html=&no_redirect=&callback=&skip_disambig="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key (Required)

query:
q (Required)
no_html
no_redirect
callback
skip_disambig

متد / نام پایانه

kurtköy escort