وب سرویس ایمیل هانتر

وب‌سرویس شکارچی ایمیل – Hunter Api

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب‌سرویسی بسیار راحت در استفاده و کاربردی برای پیدا کردن ایمیل‌های مختلف. خدمات این سرویس در سه بخش ارائه می‌گردد. اول از همه با گرفتن یک دامنه، تمام ایمیل‌های موجود از آن دامنه را نمایش می‌دهد. مورد دوم مربوط به گرفتن نام و نام خانوادگی یک شخص و ارائه‌ی حدس‌هایی برای آدرس ایمیل اوست. خدمت آخر نیز در راستای حصول اطمینان از تحویل یک ایمیل به توسعه‌دهنده ارائه می‌شود.

کاربرد هانتر

  • بازاریابی از طریق ایمیل
  • پیدا کردن راه ارتباطی با افراد
  • تجهیز سیستم مدیریت ایمیل شخصی
توسعه دهنده : Hunters

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/hunter/v2/account?api_key="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key

Query:
api_key

kurtköy escort