وب سرویس کاربردی تشخیص چهره  جنسیت در عکس – face gender detection API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس کاربردی تشخیص چهره  جنسیت در عکس – face gender detection API یک ابزار کاربردی برای شناسایی و تحلیل تصاویر به حساب می‌آید. این وب سرویس به کاربر کمک می‌کند تا با پست کردن عکس خود داده‌هایی برای تشخیص تعداد افراد داخل عکس و مختصات چهره‌های داخل تصویر و جنسیت آنها را دریافت کند.

 

موارد پر کاربرد وب سرویس کاربردی تشخیص چهره  جنسیت در عکس – face gender detection API

 

  • استفاده پر کاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های گالری، سرگرمی و بازی … است.
  • استفاده پر کاربرد این API در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های تشخیص چهره، حضور و غیاب … است.
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apitalk.ir/gender-detection/predictModel/

پارامترهای پایانه

Header parameters
apieco_key*
String
Form parameters
file*
File

متد / نام پایانه