FaceRect

وب سرویس تشخیص چهره – FaceRect API

رایگان
دسته بندی:
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با استفاده از این وب‌سرویس می‌توانید چهره‌های موجود در عکس را شناسایی کنید. این وب‌سرویس کاملا رایگان، عکس را به صورت لینک یا فایل آپلود شده گرفته و در جواب یک فایل JSon ایجاد می‌کند که چهره‌های موجود در عکس و اجزای صورت هر کدام را مشخص کرده است.

کاربرد وب‌سرویس تشخیص چهره

  • احراز هویت
  • امکان تگ زدن بر روی عکس‌ها
  • امکانات پنل
توسعه دهنده : FaceRect

آدرس پایانه

curl -X POST -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/facerect/process-file.json?feauters="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key (Required)

Form:
Image (Required)

Query:
Feauters (Optional)

متد / نام پایانه

kurtköy escort