وب سرویس فینوتک – Finnotech API

وب سرویس انطباق کدملی و شماره حساب

تجاری
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس جهت تطبیق کد ملی افراد با شماره حساب های ثبت شده بنام آنهاست. یافتن شماره حساب از روی کد ملی به کار می رود و توسز فینوتک برای کسب و کارها عرضه شده است. برنامه نویسان و توسعه دهندگان محصولات نرم افزاری می توانند با استفاده از Api ارائه شده برای این وب سرویس آن را در محصول نرم افزاری خود تعبیه کنند.

کاربرد وب سرویس انطباق کد ملی وشماره حساب

  • سایت های خدمات پرداختی
  • اپلیکیشن های بانکی
توسعه دهنده : فینوتک

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-depositOwnerVerification/depositOwnerVerification?trackId=&nationalCode=&deposit=&bank="
--header 'apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}


Required Parameters:

bank
deposit
nationalCode


optional Parameters:


trackId

متد / نام پایانه

kurtköy escort