وب سرویس فینوتک – Finnotech API

وب سرویس نرخ لحظه ای ارز فینوتک – finnotech API

تجاری
دسته بندی: , ,
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس، اطلاعات نرخ انواع ارزهای معتبر جهانی را به صورت لحظه ای ببرای کاربران فراهم می نماید. از طریق این سرویس میتوانید با ارسال بازه ی زمانی نرخ ارز را در آن بازه دریافت کنید. این سرویس قابلیت دریافت نرخ ارز برای تمامی ارز های معتبر را دارد.

کاربرد وب سرویس نرخ لحظه ای ارز

استفاده در اپلیکشین های اندرویدی
استفاده در اپلیکشن های بانکی

استفاده از نرخ ارز لحظه ای در وب سایت

توسعه دهنده : فینوتک
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-realtime-currency/forexValueRealtime?currencyId=&fromTime=&toTime=&isTimePeriod=&trackId="

--header 'apiecokey:{YOUR_APIECO_KEY}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}optional Parameters:

trackId
currencyId
fromTime
toTime
isTimePeriod

متد / نام پایانه