وب سرویس جینیس

وب سرویس متن آهنگ جینیوس – Genius Api

رایگان
دسته بندی:
خارجی
9/10

محبوبیت

601ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

این وب سرویس امکان بازدید از متن آهنگ‌های genius را می‌دهد. genius بهترین وب‌سایت موسیقی موجود برای دیدن متن آهنگ به‌همراه تفسیر و توضیحات آن می‌باشد.

کاربرد وب سرویس جینیوس

  • سایت‌های دانلود موسیقی
  • سایت‌های آرشیو محور
  • ترجمه و تفسیر آهنگ

 

توسعه دهنده : Genius

آدرس پایانه

curl -X POST -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/genius/artists/{id}?text_forma="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key*

Path:
id*

Query:
text_format

متد / نام پایانه

kurtköy escort