وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API

وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API  برای کسب و کارهای آنلاین بسیار کاربردی است. از طریق این وب سرویس مدیریت حساب و انجام اعمال حسابداری داخل یک سرویس، قابل انجام است. برای فراخوانی این ای پی آی دکمه اتصال را کلیک نمایید. 

کاربرد وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API

 

  • تعریف و تخصیص مجزای هر حساب به فرد مورد نظر و ارائه اطلاعاتی دقیق و راهبردی در قالب گزارش‏های تعبیه شده
  • تفکیک کلیه حساب‏های مرتبط با صاحبان سهام و در نتیجه میزان سود و زیان شرکا
توسعه دهنده : حسابفا
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/hesabfa/v1/contact/get"
--header 'host:host:api.apieco.ir/hesabfa ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d {
apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
userId: 'mail@example.com',
password: '123456',
code: '00001'
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/hesabfa
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}Required Parameters:

apiKey
userId
password
code

هزینه اشتراک این API به صورت روزانه 1000 ریال می باشد.