وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API

وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API

رایگان
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API  برای کسب و کارهای آنلاین بسیار کاربردی است. از طریق این وب سرویس مدیریت حساب و انجام اعمال حسابداری داخل یک سرویس، قابل انجام است. برای فراخوانی این ای پی آی دکمه اتصال را کلیک نمایید. 

کاربرد وب سرویس حسابداری و مدیریت کسب و کا ر حسابفا – Hesabfa API

 

  • تعریف و تخصیص مجزای هر حساب به فرد مورد نظر و ارائه اطلاعاتی دقیق و راهبردی در قالب گزارش‏های تعبیه شده
  • تفکیک کلیه حساب‏های مرتبط با صاحبان سهام و در نتیجه میزان سود و زیان شرکا
توسعه دهنده : حسابفا
    درخواست اتصال

متد / نام پایانه

هزینه اشتراک این API به صورت روزانه 1000 ریال می باشد.