وب سرویس Hubble

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس Hubble شامل بانک اطلاعاتی از کلیه مشاهدات تصویربردازی از سیارات بیرونی است. API هابل با گرفتن تاریخ ( روز و ماه ) تصاویر گرفته شده در آن روز را نمایش می‌دهد. درواقع  این داده ها اطلاعات ۳۶۵ روز سال هستند که وب سرویس عکس و اطلاعاتی درباره آن مکان برمی‌گرداند این داده ها در قالب های مختلف FITS، PDF، JPG هستند که با یک رابط جستجوی اختصاصی قابل جستجو است.

 

کاربرد وب سرویس Hubble

نرم افزارهای آموزشی

نرم افزارهای خاص منظور

توسعه دهنده : API Talk
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apieco.ir/apitalk/hubble-api/info/

پارامترهای پایانه

Header parameters
apieco-key*
String
Required
Form parameters
Date*

متد / نام پایانه