وب سرویس تبدیل گفتار به نوشتار - IoType API

وب سرویس تبدیل گفتار به نوشتار (IoType API)

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس تبدیل گفتار به نوشتار فارسی (IoType API) یک ابزار کاربردی برای تبدیل صدا به متن می باشد. از API اپلیکیشن «IoType» می‌توانید برای تعبیه سرویس تبدیل گفتار به نوشتار در اپلیکیشن خود با امنیت بالا و پشتیبانی آنلاین استفاده نمایید. اتصال به API نرم افزار IoType به دریافت یک کد احراز هویت یا API TOKEN مقدور می باشد.

موارد پرکاربرد وب سرویس تبدیل گفتار به نوشتار (IoType API)

  • استفاده از این API در اپلیکیشن های نیازمند تبدیل گفتار به نوشتار
  • استفاده از این API در ابزارهای هوشمند پوشیدنی نیازمند تبدیل صوت به متن
  • استفاده از این API در تلویزیون های هوشمند نیازمند تبدیل صوت به متن
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/iotype/api/recognize/file"
--header 'host:host:api.apieco.ir/iotype ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d token(string)(API_TOKEN) -F audio(Max File Size : 1MB | mime: mp3)(@AUDIO_FILE.mp3)

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/iotype
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}


Required Parameters:
token
audio

متد / نام پایانه