وب سرویس تبدیل PDF به متن ایران او سی آر – API  iranOCR

وب سرویس تبدیل PDF به متن ایران او سی آر – API  iranOCR

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس تبدیل PDF به متن ایران او سی آر – API  iranOCR  این امکان را فراهم میسازد که که پی دی اف  خود را به متن تایپی سیستمی تبدیل کنید. از این طریق برای کپی متن های پی دی اف لازم به سرویس های جانبی نخواهید داشت.

 

موارد پر کاربرد وب سرویس تبدیل PDF به متن ایران او سی آر – API  iranOCR 

 

  • برای استفاده در اپ های برنامه ریزی
  • برای استفاده در اپ های لیست روزانه
  • برای استفاده در اپ های سلامتی و رژیم غذایی
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه


curl -X POST "https://api.apieco.ir/iranocr/api/OCR_PDF"
--header 'host:host:api.apieco.ir/iranocr ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d {
"UserName": "string",
"WebServiceKey": "string",
"WebServicePassword": "string",
"file": "string",
"pdfFileName": "string",
"pdfContentType": "string",
"LanguageTag": "string"
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/iranocr
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:

UserName
WebServiceKey
WebServicePassword
file
pdfFileName
PdfContentType
LanguageTag

متد / نام پایانه