وب سرویس کتابخانه ی دیجیتال

وب‌سرویس کتابخانه‌ی الکترونیک – Libraries.io Api

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این سرویس بر پایه‌ی کتابخانه‌ای دیجیتال ساخته شده است که PDFهای موجود در آن کاملا رایگان می‌باشند. با استفاده از این سرویس و کتاب‌های موجود در آن می‌توانید انواع سایت و اپ برای کتاب و کتابخوانی را به سلیقه‌ی خود بسازید. همچنین می‌توانید بخشی از سایت خود را با این سرویس تجهیز نمایید.

کاربرد وب‌سرویس کتابخانه‌ی الکترونیک

  • کتابخانه یا کتابفروشی دیجیتال
  • سایت‌های فرهنگی هنری
  • معرفی کتاب
  • موتور جستجوی کتاب
توسعه دهنده : Libraries.io

آدرس پایانه

curl -X GET "https://api.apieco.ir/libraries/api/platforms?api_key=&page=&per_page="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key

query:
api_key
page
per_page

متد / نام پایانه

GET Get a list of supported package managers.

GET Get information about a package and its versions.

GET Get users that have contributed to a given project.

GET Get a list of dependencies for a version of a project, pass latest to get dependency info for the latest available version

GET Get repositories that depend on a given project.

GET Get packages that have at least one version that depends on a given project.

GET Get breakdown of SourceRank score for a given project.

GET Get breakdown of version usage for a given project.

GET Get info for a repository. Currently only works for open source repositories.

GET Get a list of dependencies for a repositories. Currently only works for open source repositories.

GET Get a list of packages referencing the given repository.

GET Search for projects

POST Subscribe to receive notifications about new releases of a project.

GET Get information for a given user or organization.

GET Get a list of unique packages that the given user's repositories list as a dependency. Ordered by frequency of use in those repositories.

GET Get a list of packages referencing the given user's repositories.

GET Get a list of packages that the given user has contributed to.

GET Get repositories owned by a user.

GET Get a list of repositories that the given user has contributed to.

GET List packages that a user is subscribed to receive notifications about new releases.

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort