وب سرویس جستجوی فیلم

وب‌سرویس جستجوی فیلم – Movie Search Api

رایگان
دسته بندی: ,
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب‌سرویس جستجوی فیلم برای شما قابلیت جستجوی یک فیلم با ID آن در IMDB را می‌دهد. در واقع با این سرویس می‌توان صفحه را به یک موتور جستجوی اطلاعات فیلم مجهز کرد. امکان جذاب دیگر این سرویس، جستجوی یک فیلم با یک کلیپ مربوط به آن فیلم می‌باشد.

کاربرد وب‌سرویس جستجوی فیلم

  • معرفی و دانلود فیلم
  • سایت‌های مرجع سینمایی
  • جستجوگر فیلم
توسعه دهنده : MovieSearch
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X GET -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/moviesearch/movie/{imdbID}"

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key

Path:
imdbID

متد / نام پایانه