MoviesApi(وب سرویس ایرانی اطلاعات فیلم و سینما)

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس رایگان و ایرانی برای ارائه‌ی اطلاعات درباره‌ی فیلم‌های برتر تاریخ است که با هدف آموزشی طراحی شده است.

 

دامنه : moviesapi.ir

مجوزها: برای استفاده از این وب‌سرویس نیاز به دریافت هیچگونه api_key یا token ندارید اما توجه داشته باشید که اطلاعات ثبت شده توسط شما در این وب‌سرویس، بعد از 10 دقیقه از روی آن پاک می‌شود.

 

 

توسعه دهنده : moviesapi

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/moviesapi/api/v1/movies?page={page}

پارامترهای پایانه

Header Parameters: host:apieco-moviesapi.ir apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
Required Parameters:
page(query-number): شماره صفحه اطلاعات

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort