وب سرویس

وب سرویس عناصر رادیواکتیو – Radioactive API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب‌سرویس با گرفتن مشخصات یکی از عناصر رادیواکتیو، جرم ثانویه (پس از آزاد شدن انرژی)را به نمایش در می‌آورد. وب‌سرویس رادیواکتیو همچنین میزان انرژی آزاد شده از عنصر مورد نظر را به شما خواهد گفت.

کاربرد وب سرویس رادیو اکتیو

  • آموزشی
  • پژوهشی
  • سوپراپلیکیشن‌های دانش‌آموزی
توسعه دهنده : ApiTalk
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apieco.ir/apitalk/radioactive-api/Consumption/

پارامترهای پایانه

Header parameters
apieco-key*
String
Form parameters
mass*
Integer
time*
Integer

متد / نام پایانه