وب سرویس RANDOM USER

وب سرویس تولید کاربر تصادفی – Random User Generator API

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

یکی از مراحل پیاده‌سازی ایده‌های بزرگ، تست آن‌هاست. برای توسعه‌دهندگان بسیار مهم است که از ظرفیت‌های ساخته‌ی خود قبل از روبرو شدن با مشتری و کاربر واقعی، آگاه شوند. با استفاده از این وب‌سرویس می‌توانید کاربرهای تصادفی تولید کرده و برنامه یا سایت خود را قبل از عرضه تست کنید.

کاربرد وب‌سرویس تولید کاربر تصادفی

  • آموزشی
  • داوری مسابقات وب
  • ابزار پنل کاربری یا مدیریتی
توسعه دهنده : RUG

آدرس پایانه

curl -X GET -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/randomuser/api/?results=&gender=&passwords=&seeds=&format="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key (Required)

Query:
results (Optional)
gender (Optional)
passwords (Optional)
seeds (Optional)
format (Optional)

متد / نام پایانه

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort