وب سرویس استعلام شماره تلفن ثابت

وب سرویس استعلام شماره تلفن ثابت

رایگان
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس استعلام شماره تلفن ثابت ابزاری برای دریافت برخی از اطلاعات جزیی درباره وضعیت قطعی یا وصلی تلفن ثابت، صحت شماره، شهر و مرکز تلفن ارائه دهنده این شماره محسوب می شود، که توسط سرچ لاین  ارائه می شود. از وب سرویس استعلام صحت شماره تلفن ثابت می توان در اپلیکیشن های آدرس یابی و دفتر تلفن استفاده کرد. این وب سرویس می تواند با دریافت شماره تلفن ثابت، وضعیت و صحت شماره را برای کاربر بررسی نماید.

استفاده از این وب سرویس نیاز به اخذ جواز از ارائه دهنده دارد.

موارد پر کاربرد وب سرویس استعلام شماره تلفن ثابت

  • استفاده پرکاربرد از این API در اپلیکیشن ها و سایت های فروشگاهی، دفتر تلفن است.
  • استفاده پرکاربرد از این API در اپلیکیشن ها و سایت های آدرس یابی است.
توسعه دهنده : سرچ لاین
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/searchline/"
--header 'host:host:api.apieco.ir/searchline ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d {
"parametr": [
{
"token": "string",
"op": "string",
"Tel": "string"
}
]
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/searchline
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}


Required Parameters:

token
Tel
op

متد / نام پایانه

POST Tel

GET Tel