وب سرویس تحلیل احساسی متن

وب‌سرویس تحلیل احساسی متن – Text Sentiment Analysis Api

رایگان
خارجی
9/10

محبوبیت

1226ms

تاخیر

98%

نرخ موفقیت

می‌توان یک خط یا یک بند یا حتی یک متن را برای این وب‌سرویس فرستاد و در جواب، تعداد خط‌های مورد تحلیل قرار گرفته و احساس نویسنده نسبت به موضوع را دریافت نمود. این سرویس با تحلیل خط‌به‌خط متن، روشن می‌کند که نویسنده چه احساسی پشت نوشته‌ی خود دارد. پاسخ سرویس در قالب سه نوع احساس مثبت، منفی و خنثی به شما داده خواهد شد.

کاربرد وب‌سرویس تحلیل احساسی متن

  • بررسی عملکرد محصول با تحلیل نظرات کاربران
  • بررسی نتایج استراتژی بازاریابی روی رفتار مصرف کننده
  • داده‌کاوی و تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی
توسعه دهنده : TSA

آدرس پایانه

curl -X POST -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/text-sentiment/analyze"

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key

Query:
name

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort