وب سرویس اسپارک پست

وب سرویس ارتباطی اسپارک پست – SparkPost Api

رایگان
دسته بندی:
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
9/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

اسپارک پست، یک سرویس ارسال ایمیل مخصوص توسعه‌دهندگان وب می‌باشد. با استفاده از این سرویس می‌توانید ایمیل مربوط به دامنه‌‌ی خود را در یک فضای امن مدیریت نمایید.

کاربرد وب سرویس اسپارک پست

  • ارتباط‌های بین سازمان‌ها
  • اطلاع‌رسانی به مشتریان از طرف سازمان
  • مدیریت ایمیل‌های اختصاصی
توسعه دهنده : SparkPost

آدرس پایانه

https://api.sparkpost.com/api/v1
/api/labs/ab-testing

پارامترهای پایانه

Header:
Accept
Authorization
Content-Type

متد / نام پایانه

POST Create an A/B Test

GET List A/B Tests

GET Get an A/B Tests

GET Retrieve Account information

POST Update Account information

GET Documentation

GET Search for Events

GET Samples

POST Create an Inbound Domain

GET List all Inbound Domains

GET Retrieve an Inbound Domain

DELETE Delete an Inbound Domain

GET List all IP Pools

POST Create an IP Pool

GET Get an IP Pool

PUT Update an IP Pool

DELETE Delete an IP Pool

GET Metrics Discoverability Links

GET Deliverability Metrics Summary

GET Deliverability Metrics by Domain

GET Deliverability Metrics by Sending IP

GET Deliverability Metrics by IP Pool

GET Deliverability Metrics by Sending Domain

GET Deliverability Metrics by Subaccount

GET Rejection Reason Metrics

GET Rejection Reason Metrics By Domain

GET Delay Reason Metrics By Domain

GET Engagement Details

GET Deliveries By Attempt

GET IP Pools List

GET Sending IPs List

GET Campaigns List

GET Domains List

GET Documentation

GET Samples

GET Search for Message Events

POST Create a Recipient List

GET Retrieve a Recipient List

GET List all Recipient Lists

PUT Update a Recipient List

DELETE Delete a Recipient List

POST Create a Relay Webhook

GET List all Relay Webhooks

GET Retrieve a Relay Webhook

PUT Update a Relay Webhook

DELETE Delete a Relay Webhook

POST Create a Sending Domain (auto gen DKIM)

POST Create a Sending Domain (specified DKIM)

GET List all Sending Domains

GET List all Sending Domains (with search params)

GET Retrieve a Sending Domain

PUT Update a Sending Domain

DELETE Delete a Sending Domain

POST Verify a Sending Domain

GET Get a Sending IP

GET Get all Sending IPs

PUT Update a Sending IP

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort