Tagdef

وب سرویس دیکشنری هشتگ‌ها – Tagdef Api

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با وارد کردن یک هشنگ به این سرویس، معنی آن، فلسفه‌ی وجودی و اطلاعاتی از این دست بر شما آشکار خواهد شد. این دیکشنری در حال حاضر 60هزار هشتگ به همراه تعریف‌هایشان را در خود جای داده است. این اطلاعات توسط خود کاربران به‌روز شده و برخی هشتگ‌ها دارای چند معنی می‌باشند.

کاربرد دیکشنری هشتگ‌ها

  • داده‌کاوی
  • شبکه‌‌های اجتماعی
  • فروم‌ها
توسعه دهنده : Tagdef

آدرس پایانه

curl -X GET -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/tagdef/{hashtag}.json"

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key (Required)

Path:
hashtag (Required)

متد / نام پایانه

kurtköy escort