وب سرویس مدیریت ایمیل تویلیو

وب‌سرویس مدیریت ایمیل تویلیو – Twillio SendGrid Api

رایگان
دسته بندی: ,
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
9/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

تویلیو این سرویس را برای مدیریت پیشرفته‌ی ایمیل‌های اختصاصی توسعه‌دهندگان و مدیران سایت‌ها ارائه کرده است. این سرویس امکانات پیش‌رفته‌ای در زمینه‌ی بازاریابی از طریق ای‌میل به کابر ارائه می‌دهد. مثلا شما می‌توانید مخاطبان خود را بخش‌بندی کرده و ایمیل‌های گروهی بفرستید و یا بررسی نتایج فعالیت‌های خود را به شکل آماری ببینید.

کاربرد وب‌سرویس مدیریت ای‌میل

  • بازاریابی دیجیتال
  • فراخوان
  • ارتباطات B2B

 

توسعه دهنده : Twillio

آدرس پایانه

curl --request POST \
--url https://api.sendgrid.com/v3/mail/send \
--header 'authorization: Bearer <>' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{"personalizations":[{"to":[{"email":"john.doe@example.com","name":"John Doe"}],"subject":"Hello, World!"}],"content": [{"type": "text/plain", "value": "Heya!"}],"from":{"email":"sam.smith@example.com","name":"Sam Smith"},"reply_to":{"email":"sam.smith@example.com","name":"Sam Smith"}}'

پارامترهای پایانه

Header:
authorization
content-type

Body:
data

kurtköy escort