وب سرویس تماس صوتی تویلیو

وب سرویس تماس صوتی تویلیو – Twillio Voice Api

رایگان
ایرانی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
10/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

تویلیو پلتفرمیست که امکانات جامعی را برای توسعه‌ی سایت‌ها در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد. ارسال و دریافت ای‌میل، پیامک، تماس صوتی و چت از امکاناتیست که با سرویس‌های تویلیو در اختیار شما قرار خواهد گرفت. وب‌سرویس تماس صوتی این برند به شما کمک می‌کند کیفیت بالایی از تماس صوتی را بر روی سایت یا اپ خود تجربه کنید.

کاربرد وب‌سرویس

  • اپلیکیشن‌های ارتباطی
  • بازاریابی
  • ارتباط مشتریان
توسعه دهنده : Twillio

آدرس پایانه

curl -G https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts \
-u '[YOUR ACCOUNT SID]:[YOUR AUTH TOKEN]'

پارامترهای پایانه

متد / نام پایانه

GET Voice API Authentication

POST Create a New Application Within Your Account

GET Fetch an Application

GET List All Application Resource Representations

GET Return the Application named "MyApp"

POST Set the VoiceUrl and SmsUrl on an Application to 'http://myapp.com/awesome'

DELETE Delete an Application

POST Create a Call resource and specify a StatusCallbackEvent

POST Create a Call resource and specify a StatusCallback URL

POST Create a Call resource with a URL

POST Create a Call resource with TwiML

GET Fetch a Call resource

GET Read multiple Call resources

GET Read multiple Call resources and filter by start date

GET Read multiple Call resources and filter by 'after start' date

GET Read multiple Call resources and filter by a period of time

GET Read multiple Call resources and filter by call status and phone number

GET Read multiple Call resources and filter by calls made from a specific device

POST Update a Call in progress with TwiML

POST Update a Call in progress with URL

DELETE Delete a Call resource

POST Update a Call resource to end the call

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort