وب سرویس ترجمه ی کلمات

وب سرویس ترجمه کلمات – Words Api

رایگان
خارجی
10/10

محبوبیت

176ms

تاخیر

74%

نرخ موفقیت

این وب سرویس امکان ترجمه‌ی انگلیسی‌ به ‌انگلیسی و داشتن اطلاعات زبان‌شناسی در مورد آن کلمه را فراهم می‌کند. اطلاعاتی از جمله ریشه، هم‌خانواده‌ها، هم‌قافیه‌ها، تلفظ و… برای کلمه‌ی مورد نظر در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

کاربرد وب‌‌سرویس ترجمه کلمات

  • سایت‌های تحقیق و ترجمه
  • سایت‌ها و اپلکیشن‌های آموزشی

 

 

توسعه دهنده : Words

آدرس پایانه

curl -X GET -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/words/words/{word}/also"

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key*

Path:
word*

متد / نام پایانه

GET Phrases of which the word is a part.

GET Get antonyms (opposites) of a word.

GET Get definitions of a word, including the part of speech.

GET Words that are implied by the original word. Usually used for verbs.

GET Get examples of how the word is used.

GET wordsWordFrequencyGet

GET Words that are parts of the original word.

GET Words that belong to the group defined by the parameter word.

GET Words that are examples of the parameter word.

GET Categories of the parameter word.

GET The domain category to which the original word belongs.

GET Words that are examples of the domain the original word defines.

GET Get more specific examples of types of this word.

GET Words that are substances of the parameter word.

GET A group to which the word belongs.

GET Words that the parameter word is an example of.

GET Finds word that are more general than the given word.

GET Geographical areas where the word is used.

GET Get a list of words that rhyme with the given word.

GET Words used in the specified geographical area.

GET wordsWordPronunciationGet

GET wordsWordPartainsToGet

GET Search for words matching the parameters you provide.

GET wordsWordSimilarToGet

GET wordsWordGet

GET Words that the original word is a domain usage of.

GET Get synonyms of a word

GET Returns the word broken down into syllables.

GET Substances to which the original word is a part of.

kurtköy escort
buca escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort